از ذهنیّت تا عینیّت در معماري
به نام خدا

دانشجوی محترم طرح نهایی معماری

با تبریک به مناسبت گذراندن واحدهای درسی دوره کارشناسی معماری و رسیدن به پروژه نهایی، چنانچه بنده را به عنوان استاد راهنما یا مشاور انتخاب نموده اید، لازم است جهت پیشبرد پروژه پایان نامه از ابتدا تا جلسه دفاعیه موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 مرحله آغازین (انتخاب پروژه):  ........................................................

 1.  انتخاب استاد راهنما (اجباری) و استاد مشاور (اختیاری، با مشورت استاد راهنما)
 2.  انتخاب موضوع پایان نامه و سایت طراحی، با مشاوره استاد یا اساتید پروژه (نیاز به مطالعات اولیه برای توجیه طرح)
 3.  تکمیل فرم های مربوط به پروژه نهایی و تحویل به آموزش دانشکده معماری:   الف) فرم ها با توجه به مطالعات توجیهی که هنگام انتخاب موضوع و سایت انجام شده است، تکمیل شود.   ب) از فرم ها کپی تهیه کرده، یکبار به عنوان چک نویس آنها را پر کنید و سپس توسط یک خوشنویس آنها را پاک نویس نمایید. (چک نویس را تا روز ژوژمان نزد خود نگه دارید.)   ج) کروکی سایت طراحی را به صورت خوانا و مشخص، ترجیحا" با اتوکد، ترسیم کنید. نقشه یا کروکی حتما" دارای جهت شمال، مقیاس خطی، ابعاد کلی و  مساحت حدودی باشد. دسترسی ها و همسایگی های سایت نیز معلوم گردد.   د) در انتخاب عنوان پروژه دقت کنید.

مرحله مطالعات جامع و برنامه ریزی:  ................................................

پس از آنکه مدرسین گروه معماری، موضوع و سایت را تایید نمودند، مرحله مطالعات و برنامه ریزی آغاز می شود:

الف  .....  مطالعات سایت (شناخت بستر طرح)

 1. نقشه کامل سایت و محدوده اطراف آن (مراجعه به سازمان های مربوط)
 2. توپوگرافی سایت (بعد سوم - مراجعه به سازمان نقشه برداری)
 3. عکس از سایت (معرفی کامل سایت با عکس)
 4. جمعیت سایت با توجه به اینکه مجموعه معماری در چه محدوده ای کاربری دارد. (کاربری در سطح یک شهر، منطقه، ناحیه، محله و ...)
 5. تاریخچه سایت و منطقه
 6. اقلیم سایت و منطقه
 7. دسترسی های اصلی و فرعی به سایت در محدوده کاربری
 8. همسایگی ها و کانون های مثبت و منفی محدوده کاربری
 9. آینده سایت (حداقل پیش بینی آن)

این مطالعات - ۹ مورد بالا - باید گرافیکی نیز بشود. (اسکیس سایت)

ب  .....  مطالعات طرح

 1. مطالعات تئوری یا نظری و تاریخی موضوع طرح (مثلا شناخت "فرهنگ" برای طراحی یک فرهنگسرا یا مطالعات "روانشناسی کودک" برای طراحی یک کودکستان ...)
 2. مطالعات استانداردها و سرانه های طراحی
 3. مطالعات اجرایی طرح (سازه و تاسیسات و ... همراه کروکی یا نقشه یا تصویر از نمونه ها)
 4. بناها و نمونه های مشابه با موضوع طرح در داخل و خارج از ایران (در صورت امکان دو نمونه داخلی و دو نمونه خارجی با تصویر و نقشه معرفی گردد.)
 5. موارد خاص
 6. برنامه فیزیکی (بخش ها، فضاها و مساحت هریک با توجه به استاندارد خاص یا سرانه ها)
 7. دیاگرام ارتباطی (بخش ها، فضاها)

مرحله طراحی معماری:  ...............................................................

این مرحله با کرکسیون های پی در پی با استاد یا اساتید پروژه پیش خواهد رفت و طرح معماری از اسکیس های اولیه و ماکت اتودی به طرح نهایی هدایت خواهد شد. (مرحله اصلی پایان نامه که باید حضوری انجام شود.)

مراحل ارائه پایان نامه:  .................................................................

الف  .....  ارائه شیت ها (دستی یا کامپیوتری)

 1. انتخاب اندازه مناسب برای ابعاد طولی و عرضی شیت بندی و تعداد حدودی شیت ها (حدود ۱۰ تا ۱۶ شیت)
 2. ثابت ها و متغییر های شیت بندی
 3. عناصری که باید در شیت بندی دیده شود:   الف)چکیده یا خلاصه ای از موضوع طرح در چند خط نسبتا" درشت به طوری که از فاصله ۱ تا ۲ متری به راحتی قابل مطالعه برای اساتید و بازدیدکنندگان جلسه ژوژمان باشد.   ب) دیاگرام ارتباطی بخش ها و فضا ها   ج) تصاویر و اسکیس های سایت طراحی   د)اتود های طرح و عکس از ماکت اتودی   ه) نقشه ها (سایت پلان، پلان ها، مقاطع، نماها، پرسپکتیو داخلی و خارجی و ...)

-- هر شیت یا نقشه ای باید دارای عنوان، نام دانشجو و اساتید، مقیاس خطی و عددی، نیوو گذاری پلان باشد.

-- از بکار بردن جلوه های کامپیوتری در شیت بندی (نرم افزار فتو شاپ) که موجب زیبایی ظاهری می گردد ولی خوانایی نقشه را کم می کند، خودداری کنید.

ب  .....  ارائه ماکت نهایی پروژه

ماکت نهایی پروژه های پایان نامه کارشناسی معماری، معمولا بسته به کوچکی یا بزرگی طرح بین مقیاس ۱ به ۲۰۰ تا ۱ به ۵۰۰ ساخته می شود. در ارائه ماکت نهایی باید توپوگرافی سایت و محدوده اطراف آن که دسترسی ها و نقاط کانونی نزدیک را نمایش می دهد، ساخته شود.

 ج  .....  ارائه کتابچه پایان نامه

 تنظیم کتابچه پروژه باید مشابه تنظیم یک تحقیق در روش تحقیق باشد. از آنجا که تنظیم کتابچه پایان نامه در دانشگاه های مختلف ایران، شیوه های مختلف ولی نزدیک به هم دارد، شیوه متداول اکثر دانشگاه های ایران (از جمله دانشگاه علم و صنعت تهران - محل تحصیل خودم) به شما معرفی می گردد. این شیوه تا زمانی معتبر خواهد بود که دانشگاه یا دانشکده خودتان روش دیگری معرفی نکرده باشد:

----  ترتیب تنظیم کتابچه (به ترتیب صفحات)

 1. صحافی روی جلد کتابچه (طرح روی جلد)
 2. کاغذ سفید (بدون نوشته)
 3. عنوان، دانشجو و اساتید راهنما و مشاور
 4. بسم ا... الرحمن الرحیم (با فونت زیبا)
 5. تقدیر و تشکر
 6. اقرار نامه
 7. چکیده  .....  صفحات مذکور (از ۱ تا ۷) نیازی به شماره صفحه ندارند.
 8. فهرست مطالب
 9. فهرست جداول
 10. فهرست نمودارها
 11. فهرست تصاویر
 12. فهرست نقشه ها  .....  در صفحات مذکور (۸ تا ۱۲) شماره صفحه با حروف فارسی (الف، ب، پ، ...) یا حروف ابجد (الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ...) نوشته خواهد شد.
 13. مقدمه (صفحه ۱)
 14. صفحه شروع هر فصل
 15. متن فصل ها (با توجه به: ۱- منبع و ماخذ نویسی در پاورقی - نقل قول مستقیم و غیر مستقیم   ۲- نمایش جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه ها در متن)
 16. فهرست منابع و ماخذ
 17. چکیده لاتین (Abstract)  .....  صفحات مذکور (۱۳ تا ۱۷) دارای شماره صفحه عددی هستند. (۱، ۲، ۳، ...)
 18. عنوان پایان نامه به لاتین (طرح روی جلد به انگلیسی) - بدون شماره صفحه

-----  توضیحات دیگر در مورد کتابچه

 • صفحات کتابچه پایان نامه معماری بهتر است در اندازه " A۴ خوابیده " باشد و نوشته ها در دو ستون نگاشته شوند.
 • شماره و نام جداول در بالا و باقی موارد (نمودارها، تصاویر و نقشه ها) در پایین آن قرار خواهد گرفت. ذکر منبع و ماخذ آن ها در داخل پرانتز ضروری است.
 • انتخاب فونت مناسب و خوانا برای مطالعه پایان نامه (اجتناب از برخی فونت های فانتزی و غیره خوانا)
 • اندازه فونت متن ۱۶ و فونت نوشته های زیر تصویر و مشابه آن ۱۴ و فونت پاورقی ۱۲ می باشد.
 • پس از تکمیل کتابچه پایان نامه و چاپ آن، باید ۴ سری کپی تمیز و خوانا از آن تهیه شود و هر ۵ سری (یک اصل و ۴ کپی) برای جلسه ژوژمان آماده گردد.

جلسه دفاعیه:  ...........................................................................

 1. چیدن شیت ها
 2. ماکت نهایی
 3. پنج نسخه کتابچه پایان نامه  (اصل برای دانشجو و کپی ها برای مطالعه اساتید)
 4. آماده کردن پروژکتور یا اسلاید و موارد مشابه برای نمایش تصاویر و نقشه ها روی پرده
 5. صحبت های دانشجو برای اساتید و حضار:  معمولا به دانشجو ۴۵ دقیقه تا یک ساعت فرصت داده می شود. پس باید خلاصه و روشن صحبت کند و از جملات تکراری بپرهیزد. ترتیب موارد و صحبت های دانشجو به همان ترتیب کتابچه اش خواهد بود، هرچند که بهتر است صحبت ها را به سمت ایده ها و طرح و نقشه سوق دهد.

.................................................................................................

در آینده ای نزدیک مطالب این قسمت را با ذکر مثال روشن تر خواهم نمود.

صدرام

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۶/۱۰/۰۷ساعت 9 AM  توسط وحيد صدرام |