از ذهنیّت تا عینیّت در معماري
به نام خدا

خود را بیازمایید:

اسکیس سردر دانشگاه

مطلوبست طراحی سردر دانشگاه تربیت معلم سبزوار (در محل فعلی) به طوری که خواسته های زیر تامین گردد:

 • کنترل ورود و خروج فقط توسط یک نگهبانی انجام شود.
 • فرم نگهبانی در ترکیب با عناصر ورودی و سردر دیده شود.
 • نگهبانی دارای فضاهای خدماتی چون آبدارخانه، سرویس بهداشتی، فضای استراحت و ... باشد.
 • در طراحی سردر، هم ورود و خروج پیاده و هم سواره  مد نظر است.
 • ارتفاع حداقل ۵ متر جهت عدم سرگیری ورود قسمت سواره رو در طراحی سردر مورد نیاز است.
 • فضای انتظاری برای سردر مطلوب خواهد بود. (در ترکیب با خود سردر دیده شود.)
 • توجه به اقلیم منطقه و به خصوص جهت بادهای غالب و نسبتا" شدید شرقی در طراحی این مجموعه ضروری است.
 • در طراحی فرم باید محل مناسب جهت نصب آرم و نام دانشگاه در نظر گرفته شود.
 • توجه به پرسپکتیو غالب دید ماشین ها (از سمت جنوب) نسبت به دید های دیگر (از سمت شمال) ضروری است.
 • با توجه به اینکه سردر، عنصری است نشانه وار در مجموعه ای از عناصر دیگر که مجموعا" ورودی را تشکیل می دهند، از دانشجویان انتظار می رود که چگونگی ترکیب سردر با عناصر دیگر ورودی مانند پارکینگ موقت ماشین های سمت جاده، پارک انتظار سرویس دانشجویان، محل سوار شدن به اتوبوس و ارتباط آن با فضای انتظار دانشجویان و ... را در طرح خود منعکس نمایند.
 • ارائه مصالح بکار رفته در مجموعه ضروری است.
 • طرح مجموعه باید از نظر سازه و دیگر مسائل اجرایی قابل توجیه باشد.

موارد فوق باید در طرحی تجلی پیدا کند که فرم و فضای ایجاد شده با محتوای آموزشی هماهنگی داشته و برای مخاطبی که برای اولین بار سردر را رویت می کند این احساس ایجاد شود که این سردر بیش از هر چیز شایسته سردر یک مجموعه دانشگاهی است. به عبارت دیگر سردری که از فاصله ای دور همچون نشانه خود را به مخاطب عرضه می دارد، در فاصله نزدیک به نماد تبدیل می شود. نماد علم و دانش.

.....................................................................

این اسکیس برای دانشجویان سال های سوم و چهارم معماری مناسب است.

طراح اسکیس: وحید صدرام

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۶/۱۰/۰۷ساعت 19 PM  توسط وحيد صدرام |